තුන්පත් රෑන

රු35,000.00

  • පැටවකු සහිත ඇතින්නක සමඟ තවත් ඇතින්නක් එක් වීමෙන් තුන්පත් රෑන සෑදෙයි. මේ එකතුව රූප කෘතියක් ලෙස මිනිසුන් තුල දාරක ස්නේහය හා මා පිය රැකවරණය පිළිබඳ ආත්ම විශ්වාසය මෙන්ම සහනදායක හැඟීම් ද ඇති වේ. මෙම හැඟීම් සමඟ (costizone) නම් හෝමෝනය මිනිසුන්ගේ රුධිරයේ ඇතිවීමෙන් දීර්ඝායුෂ හා නීරෝගී සුව ඇති වන බව ජීව විද්‍යාවේ කියවේ. මෙම නිසා තුන්පත් රෑන නිවසකට වාසනාව කැඳවය

              Height: 36cm     Length: 46cm

              Weight: 13kg    Width: 56cm

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තුන්පත් රෑන”

Your email address will not be published. Required fields are marked *